Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 28
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
37172221: Ambróz Slezák - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení
36248878: AVAL - J Z, s.r.o.
43104509: Florian Tarkoš
35295341: Gabriel Kováč
41984552: Ing. Branislav Škrabák
43426174: Jana Danielová
44150628: Jana Pavlíková
41945115: Jarmila Pavlíková
35295279: Jozef Mihál
40623980: Jozef Petrovič - MR.JOFO
43085890: Jozef Valent
43557236: Jozef Záviš
43736033: Ľubomír Kúdelka
33514909: Ľuboš Daniel
43353011: Marek Škrabák
43542395: Marián Kúdelka
35292253: Mgr. Vladimír Kulla
44175698: Milan Lupták
30061695: Pavel Fila - INFA
40204006: Pavel Steinhauser